Binaural Beats

Tonet e programuara posaçërisht si muzika për të qetësuar njerëzit e stresuar

Si rrahjet binaural e qetësojnë trurin

Dekada më parë, shkencëtarët zbuluan një efekt befasues të valëve të zërit nën rreth 1500 Hertz (Hz). Nëse veshit të djathtë dhe të majtë i ofrohen tone paksa të ndryshme në të njëjtën kohë, krijohet një sinjal i ri akustik. Njeriu tani percepton një ton të vetëm pulsues, modulimi i vëllimit të të cilit korrespondon saktësisht me ndryshimin midis dy frekuencave të tonit.

Një shembull: në veshin e majtë dëgjohet toni i dhomës A me 440 Hz dhe në të djathtë një ton pak i ngritur me 450 Hz. Në mënyrë subjektive, tani perceptohet një sinjal i vetëm me 445 Hz, i cili pulson me një frekuencë prej 10 Hz dhe me siguri gjenerohet në trungun e trurit. Dridhja qartë e perceptueshme (“rrahja”) është vendimtare për efektin terapeutik të të ashtuquajturit efekt binaural, sepse në këtë mënyrë truri stimulohet të ndjekë frekuencën e caktuar të orës. Sepse impulset elektrike të trurit gjithashtu vibrojnë – me frekuenca mbi 30 Hz (lartë zgjuar) deri në 0,1 Hz (gjumë i thellë). Dhe është pikërisht këtu që rritja e aktivitetit të trurit mund të qetësohet në mënyrë specifike nga një ulje graduale e frekuencës së sinjalit akustik.