Бинаурални отчукувања

Специјално програмирани тонови како музика за да се смират луѓето под стрес

Како бинауралните отчукувања го смируваат мозокот

Пред неколку децении, научниците открија изненадувачки ефект на звучни бранови под околу 1500 херци (Hz). Ако на десното и левото уво се нудат малку различни тонови во исто време, се создава нов звучен сигнал. Сега се забележува пулсирачки единечен тон, чијашто гласовна модулација точно одговара на разликата помеѓу двете тонски фреквенции.

Пример: на левото уво се слуша тонот на комората А со 440 Hz, а десно малку подигнат тон со 450 Hz. Субјективно, сега се согледува еден сигнал со 445 Hz, кој пулсира со фреквенција од 10 Hz и веројатно се генерира во мозочното стебло. Јасно воочливата вибрација („отчук“) е одлучувачка за терапевтскиот ефект на таканаречениот бинаурален ефект, бидејќи на тој начин мозокот се стимулира да ја следи дадената фреквенција на часовникот. Бидејќи и електричните импулси на мозокот вибрираат – со фреквенции од над 30 Hz (широко буден) до 0,1 Hz (длабок сон). И токму тука зголемената активност на мозокот може конкретно да се смири со постепено намалување на фреквенцијата на акустичниот сигнал.