ProShape® (Amino)

53,90 €

Description

  • Essential amino acids play a role in the growth and retention of muscle mass
  • Patent-Pending

Përshkrim

  • Aminoacidet esenciale luajnë një rol në rritjen dhe mbajtjen e masës muskulore
  • Patentë në pritje

Опис

  • Есенцијалните амино киселини играат улога во растот и задржувањето на мускулната маса
  • Патент-Во очекување