Joint-Health

64,10 €

Description

  Joints’ agility is the basic requirement for our mobility and quality of life. Healthy joints and cartilage require particular nutrients for optimum supply and functions.

  • contains important vital substances for our joints, for synovia and cartilage in a special combination
  • with vitamin C for the elasticity of cartilage and joints
  • with vitamin C for maintenance of bones and tissues
  • with natural algae powder (brown algae) and Ayurvedic herbal aroma
  • taken in liquid form for better intake
  • NTC: the target nutrient absorption is as high as possible
  • without emulsifiers

  Përshkrim

  Shkathtësia e kyçeve është kërkesa bazë për lëvizshmërinë dhe cilësinë e jetës sonë. Nyjet dhe kërci i shëndetshëm kërkojnë lëndë ushqyese të veçanta për furnizim dhe funksione optimale.

  • përmban substanca të rëndësishme jetike për kyçet tona, për sinovinë dhe kërc në një kombinim të veçantë
  • me vitaminë C për elasticitetin e kërcit dhe kyçeve
  • me vitaminë C për mirëmbajtjen e kockave dhe indeve
  • me pluhur natyral të algave (alga kafe) dhe aromë bimore Ayurvedic
  • merret në formë të lëngshme për marrje më të mirë
  • NTC: absorbimi i synuar i lëndëve ushqyese është sa më i lartë që të jetë e mundur
  • pa emulsifikues

  Опис

  Агилноста на зглобовите е основниот услов за нашата подвижност и квалитет на живот. Здравите зглобови и ‘рскавицата бараат одредени хранливи материи за оптимално снабдување и функции.

  • содржи важни витални материи за нашите зглобови, за синовија и ‘рскавица во посебна комбинација
  • со витамин Ц за еластичност на ‘рскавицата и зглобовите
  • со витамин Ц за одржување на коските и ткивата
  • со природен прашок од алги (кафеави алги) и ајурведска билна арома
  • се зема во течна форма за подобар внес
  • NTC: целната апсорпција на хранливи материи е што е можно поголема
  • без емулгатори