Fitline Skin Activize Serum

50,80 €

Description

Product launch FitLine skin
Activate your skin and experience pure energy, power and infinite freshness!

Përshkrim

Nisja e produktit FitLine skin Aktivizoni lëkurën tuaj dhe përjetoni energji të pastër, fuqi dhe freski të pafund!

Опис

Лансирање на производ FitLine skin Активирајте ја вашата кожа и искусете чиста енергија, моќ и бесконечна свежина!