4ever

64,90 €

Description

The rich 24h facial care for mornings and nights supports your skin’s youthfulness mid- to long-term – for visible anti-aging effects. Day after day, your skin gains in silkiness and well-being and the facial contours appear reshaped.
The results of regular use: Helps to reduce small wrinkles and fine lines

 • Supports skin firmness and elasticity
 • Refines pores
 • Support an even skin tone
 • Supports and even skin structure
 • Improves the skin’s moisture content
 • For a radiant complexion

Përshkrim

Kujdesi i pasur i fytyrës 24 orë për mëngjes dhe natë mbështet rininë e lëkurës suaj në afat të mesëm dhe afatgjatë – për efekte të dukshme kundër plakjes. Ditë pas dite, lëkura juaj fiton mëndafshi dhe mirëqenie dhe konturet e fytyrës duken të riformuara.
Rezultatet e përdorimit të rregullt: Ndihmon në reduktimin e rrudhave të vogla dhe linjave të imta

 • Mbështet qëndrueshmërinë dhe elasticitetin e lëkurës
 • Përmirëson poret
 • Mbështetni një ton të barabartë të lëkurës
 • Mbështet dhe madje edhe strukturën e lëkurës
 • Përmirëson përmbajtjen e lagështisë së lëkurës
 • Për një çehre rrezatuese

Опис

Богатата 24-часовна нега на лице за наутро и навечер ја поддржува младоста на вашата кожа на среден до долг рок – за видливи ефекти против стареење. Од ден на ден, вашата кожа добива свиленкаст и благосостојба, а контурите на лицето изгледаат преобликани.
Резултати од редовна употреба: Помага за намалување на малите брчки и фините линии

 • Ја поддржува цврстината и еластичноста на кожата
 • Ги рафинира порите
 • Поддржете изедначен тон на кожа
 • Поддржува, па дури и структура на кожата
 • Ја подобрува содржината на влажност на кожата
 • За блескав тен